För att kvinnan ska närvara vid Tarâwîh

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (2/179-180)

 

Fråga: Kvinnan vill gå till moskén och förrätta Tarâwîh samtidigt som maken är missnöjd med det och säger att det är större belöning för henne i fall hon ber hemma. Hur korrekt är detta?

Svar: I fall kvinnan vill gå till moskén eller någon annanstans, åläggs hon att gå ut täckt utan förskönade kläder och parfym. Hon skall lägga stor vikt vid att varken sätta folk på prövning eller själv bli satt på prövning av folket. Detta är en allmän karaktär som berör kvinnan när hon skall ut till moskén eller någon annanstans.

I fall kvinnan skall ut till moskén för att förrätta den obligatoriska bönen eller Tarâwîh och Tahadjdjud i Ramadhân eller ´Îd- bönen, regnbönen eller fredagsbönen eller för att närvara vid religiösa föreläsningar för att dra nytta av dem, så anses ingen skada vara skedd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Hindra inte Allâhs tjänarinnor från att närvara vid Allâhs moskéer.”1

Maken har alltså inte rätt till att hindra henne från det så länge hon håller sig till kyskhet, täckande klädsel och god avsikt. Men om hennes make märker att hon besitter karaktärer som motsätter sig föreskriften, tillkommer det honom att hindra henne. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sett vad som har hänt kvinnorna, skulle han ha hindrat dem från moskéerna på samma sätt som israeliterna hindrade sina kvinnor.”2

Allt detta beror på att kvinnan vars karaktär strider mot föreskriften och som inte klär sig täckande och kyskt nog, skall hindras från moskéerna och alla andra platser. I stället skall de förbli i sina hem för att männen skall slå vakt om dem.

Detsamma gäller i fall hennes utgång ur huset skadar hennes barn. Exempel på det är småbarn som är i behov av henne och hennes tillsyn. Härmed får maken hindra henne på grund av dem och Allâh (ta´âlâ) vet bättre.

1 Abû Dâwûd (1/152).

2 al-Bukhârî (1/210).