För att inte nedvärdera Allâhs gåvor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1

Hadîthen uppmanar människan att titta på den som har det sämre ställt sett till egendom och hälsa. Om en människa är fattig ska hon titta på den som är än fattigare. Och om hon är sjuk ska hon titta på den som är än sjukare. Så ska hon förhålla sig på alla plan så att hon inte nedvärderar Allâhs gåvor.

Dock ska man inte vara på det viset när det kommer till dyrkan. Där ska den kloke muslimen titta på den som är bättre än han. Låt honom titta på alla som skänker välgörenhet, vallfärdar årligen och så vidare, ty det handlar om att tävla i godhet. Han (ta´âlâ) sade:

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

Låt dem som strävar tävla om detta.”2

1al-Bukhârî (6490) och Muslim (2963).

283:26