För att inte moskén skall stängas ned

Fråga: En imam i Frankrike tillåter handskakning med administrativa kvinnor för att inte moskén skall stängas ned och andra eventuella problem. Således skakar han hand med dem. Är det föreskriver?

Svar: Nej, det är inte föreskrivet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skakade inte hand med kvinnor. Han mottog deras trohetslöfte enbart muntligt. Han mottog mäns trohetslöfte med handskakning. Han mottog kvinnors trohetslöfte enbart muntligt. Han skakade inte hand med kvinnor.