För att genomföra en ny ´Umrah

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (892)

Fråga: Det har blivit vanligt att folk som utför ´Umrah vill återigen göra ´Umrah för sig själva eller å andras vägnar. Ska de gå in i Ihrâm från den ursprungliga stationen eller från Tan´îm?

Svar: Jag säger att den som går till Tan´îm för att gå in i Ihrâm därifrån gör den menstruerande kvinnans ´Umrah. En sådan handling gäller endast folk med giltiga skäl som ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ). Den som vill genomföra ännu en ´Umrah på det angivna sättet måste återvända till stationen.