För att gagna Ahl-ul-Bid´a

Fråga: När vissa bröder avråds från att umgås med Ahl-ul-Bid´a är deras motargument att de vill bara sammanlänka dem. Vad säger ni om det?

Svar: Om de verkligen hade velat sammanlänka dem skulle de inte gått med dem. Om de verkligen hade velat sammanlänka, vetat Salafs metodik och haft kunskap om hur de äventyrar sig själva och hur det gått för deras föregångsmän som föll som offer hade de inte gått med Ahl-ul-Bid´a. Går han med Ahl-ul-Bid´a för att gagna dem? De gagnas ju inte av de lärde – ska de gagnas av dig? De förkastar Ibn Bâzs, al-Albânîs, Ibn ´Uthaymîns och andra imamers ord men accepterar dina? Det är ren galenskap. I princip blir de liknande offer.