För att följa Salaf krävs kunskap om deras lära

publicerad
16.02.2010

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh ´Aqîdat-il-Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, sid. 41-42

Allâh (´azza wa djall) sade:

Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”1

De rättsinniga som följde dem i deras spår är de som rättade sig efter dem. Man kan dock inte följa följeslagarna om man inte har kunskap om deras lära. Detta kallas inte för rättsinnighet. Rättsinnighet innebär att bemästra, vilket man inte gör utan kunskap och förståelse. Det räcker inte att man säger sig följa följeslagarna och Salaf så länge man inte bemästrar denna tillskrivning. Denna bemästring uppnås endast via studier. Det räcker nämligen inte med tomma tillskrivningar och kärlek till det goda. Man skall ha en fullkomlig kunskap om följeslagarnas lära och handla utmed den. 

1  9:100