För att en bön ska bönhöras

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/457)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

NÄR MINA slavar frågar dig om Mig då är Jag nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig.”1

Det vill säga, när en människa åkallar sin Herre, bönhör Han henne. Dock ska bland andra följande villkor uppfyllas för att bönen ska bönhöras:

1 – Människan ska vara uppriktig gentemot Allâh (´azza wa djall) i den bemärkelsen att hon inte åkallar någon annan än Honom.

2 – Hon ska tänka väl om Allâh i den bemärkelsen att Han kommer att bönhöra henne.

3 – Hon ska känna behov av Allâh (tabârak wa ta´âlâ).

4 – Hon ska undvika förbjuden föda. Förbjuda föda är anledning att böner inte bönhörs. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde en man som hade rest länge. Hans hår är rufsigt och hans fötter är dammiga. Han tar upp sina händer mot himlen och säger:

Herre! Herre!” Men hans mat är förbjuden, hans kläder är förbjudna och han livnär sig på det förbjudna; hur skall han bönhöras?”2

12:186

2Muslim (1015).