För att du skall hålla tal hos Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det tillåtet att kalla till Allâh och Salafs metodik hos avvikande människor? Det vill säga på deras platser, samlingar och center?

Svar: Om de låter dig klargöra sanningen, vilket jag inte tror att de låter dig göra, så får du klargöra den. Villkoret skall vara att du inte kompromissar och anpassar dig efter dem. Om Djamâ´at-ut-Tablîgh eller al-Ikhwân al-Muslimûn kallar på dig och låter dig tala i deras moské för att klargöra sanningen, så skall du stå upp för sanningen. Men fjäska inte för dem. Klargör sanningen och gå därifrån. Umgås inte med dem därefter. Sitt inte kvar med dem för att äta med dem, dricka med dem, skratta med dem, resa med dem och så vidare. Nej! Klargör sanningen vist och med bevis och belägg. Gör du så har du gjort din plikt och förkunnat ditt budskap.