För att du ska betala din frus allmosa

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (18)

Fråga: Min fru har ett eget bankkonto. Varje år betalar jag hennes allmosa med mina egna pengar. Är det tillåtet eller måste allmosan betalas från hennes pengar?

Svar: Det är tillåtet, men du måste underrätta henne om det så att hon kan avse det. I det fallet anses du vara hennes ställföreträdare. Hon måste avse att hennes allmosa betalas. Du måste underrätta henne om det så att hon kan avse. I övrigt är det giltigt och inga problem.