För att belönas för Shawwâls sex dagar

Fråga: Belönas personen som fastar sex dagar i Shawwâl om han inte har fastat hela Ramadhân?

Svar: För att belönas för Shawwâls sex dagar krävs det att hela Ramadhân fastas. Den som har mist dagar i Ramadhân skall inte fasta Shawwâls sex dagar förrän han fulländat hela Ramadhân, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Ta först igen de missade dagarna och fasta Shawwâls sex dagar därefter. Skulle Shawwâl vara över innan man hinner fasta dem, försvinner dess belöning så länge man inte varit ursäktad. Om de sex dagarna fastas på måndagar och torsdagar belönas den fastande tvåfaldigt därför att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”1

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).