För att behandlas som muslim

´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî (d. 1415)

Fatâwâ wa Rasâ’il (1/174)

Fråga: Räcker en av de två trosbekännelserna för att en person ska betraktas som muslim?

Svar: Trosbekännelsen att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sändebud fordrar trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och inte tvärtom. Det till trots räcker det att en person visar en enda islamisk ritual för att han ska behandlas som muslim.