För att bedjaren utanför moskén ska rätta sig efter imamen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mumti´ (4/298)

Den korrekta åsikten i sakfrågan är att för att bedjaren utanför moskén ska rätta sig efter imamen måste raderna vara sammanbundna, annars är bönen ogiltig. Det finns exempelvis människor som ber i byggnader och lägenheter utanför Haram. De ser både imamen och de ledda, antingen under hela bönen eller åtminstone då och då. Enligt författaren är deras bön korrekt. Med andra ord kan de stanna hemma och rätta sig efter imamen utan att behöva komma till Heliga moskén. Enligt den andra åsikten är bönen ogiltig eftersom raderna är avbrutna. Detta är den korrekta åsikten.