För alla som du försörjer

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 125

608 – Jag hörde Ahmad bli frågad vem en man ska betala Zakât-ul-Fitr för. Han svarade:

”För alla som han försörjer.”

Det sades till Ahmad: ”Om mannen tar hand om en faderlös flicka då?” Han svarade:

”Då betalar han för henne också.”

Jag sade: ”Ska han betala för sina släktingar som han försörjer?” Han svarade:

”Jag har redan svarat på din fråga. Han ska betala för alla som han försörjer.”