Folket med de släpande inälvorna

Vissa kommer att gå omkring i Elden släpande på sina inälvor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg ´Amr bin Luhayy släpa på sina inälvor i Elden1.

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Usâmah bin Zayd som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En man kommer att föras fram och kastas in i Elden varpå hans inälvor rinner ut. Han kommer att gå runt dem på samma sätt som en åsna går runt i sin kvarn. Eldens folk kommer att samlas kring honom och säga: “Vad är det med dig? Brukade du inte påbjuda oss det rätta och förbjuda oss det orätta?” Han sade: “Jo, men jag påbjöd er det rätta utan att göra det själv och jag förbjöd er det orätta och gjorde det själv.”2

Abûl-Muthannâ al-Amlûkî sade:

“Det kommer att finnas människor i Elden som kommer att bindas fast vid hjul av eld. Därefter kommer de att snurra på hjulen och varken uppleva vila eller uppehåll.”3

1al-Bukhârî (3521) och Muslim (2856).

2al-Bukhârî (3267) och Muslim (2989).

3Sifat-un-Nâr (48) av Ibn Abî Dunyâ.