Folk som säger att de lärda är makthavarna och inte ledarna

Fråga: Det finns muslimer i dag som säger att deras makthavare är de lärda och inte landets ledare på grund av deras synder. Vad är domen för denna åsikt och vad säger ni om det?

Svar: Det är Khawâridjs lära. Det är Khawâridjs lära. Det fanns lärda bland följeslagarna. Trots det lydde de Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî. Ingen sade att deras makthavare var en viss lärd. Inga muslimer har sagt att deras makthavare är en viss lärd. Visst är han en ledare i kunskap, men ingen har sagt att han är en ledare som det är obligatoriskt att lyssna till och lyda. Inga muslimer har sagt det. Detta säger endast en okunnig person som saknar intellekt eller religion.