Folk som leker med Allâhs religion

Från den här frågan framgår det som att en predikare fick en fråga som han svarade på. Om det är frågeställaren som har ställt honom frågan och fått svaret att fastan inte bryts när man kramar och kysser sin fru med lust, skall han inte fråga igen. Om man frågar en lärd man vars kunskap och religiositet man litar på och som anser att det han säger är sant, är det inte tillåtet att fråga någon annan för att få ett annat svar. Detta är en form av lek med Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religion och Sharî´ah.

Om han hör predikaren svara på någon annans fråga, och inte på hans, eller säga något i predikan utan att ha frågat honom om det, är ingen skada skedd om han frågar om det som han har hört. Ty det är inte han som har ställt frågan och då är han inte heller ålagd att följa svaret från personen.

Jag råder den här mannen och andra att inte fråga andra om han redan har frågat en lärd man vars kunskap och religiositet han litar på och som anser att det han säger är sant. Han skall handla utmed svaret som han har fått eftersom det är sanningen enligt honom. Det enda undantaget är om han hör något, utan att ha ställt frågan, som motstrider svaret som han själv har fått och att personen som har gett den andra åsikten bevisar den. I detta fall är det okej att fråga honom för att diskutera med honom och säga:

”Du har sagt så och så och bevisat det med det och det. Jag själv har fått ett annat svar. Vad säger du om det svaret?”

Den här frågan är mycket viktig. Vi ser hur vissa människor frågar flera lärda. De gör det antingen för att ta den enklaste åsikten och åsikten som är närmast deras lust eller också för att konfrontera de lärdas åsikter mot varandra. Allt detta är en form av lek.