Folk som hamnar i paradiset utan bön

Fråga 43: Hur kombineras hadîthen om att folk som aldrig gått ned i Sudjûd skall inträda i paradiset med hadîtherna om att utebliven bön är otro?

Svar: Hadîthen som säger att folk som aldrig gått ned i Sudjûd skall inträda i paradiset syftar på folk som inte kände till bönens plikt. Exempelvis lever människor långt borta från muslimska länder eller ute i vildmarken där de aldrig har hört talas om bönen. Den kan också syfta på individer som dog direkt efter sin konversion till islam och hann inte utföra någon Sudjûd.

Jag ger denna förklaring eftersom de omnämnda hadîtherna är mindre klara. Å andra sidan är hadîtherna om domen för utebliven bön klara och tydliga. I samband med bevisning med Qur’ânen och Sunnah är den troende ålagd att tolka det oklara med det klara. Det är typiskt de vilsna att följa det oklara och utelämna det klara. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant av den som är mindre tydligt, när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess betydelse.”1

Förmodligen känner du till historien om Usayrim bin ´Abdil-Ashhal som begav sig till Uhud och stupade. Precis innan han dog fann hans stam honom och sade: ”Vad fick dig att komma hit? Sympati för ditt folk eller vilja till islam?” Han svarade: ”Vilja till islam. Jag tror på Allâh och Hans sändebud.” Därpå berättade de det för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Han tillhör paradisets invånare.”2

Detta trots att han inte hade gjort en enda Sudjûd för Allâh. Men Allâh gav honom ett fint slut. Vi ber Allâh ge oss och er ett fint slut.

13:7

2Ahmad (5/428). al-Haythamî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (9/362))