Folk som aldrig har gjort något gott

Publicerad: 2012-01-05
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/2078
Datum: 1426-03-08/2005-04-16
https://www.youtube.com/watch?v=M5OH4Vkwy-8

 

Fråga: Vad är betydelsen av hadîthen som säger att Allâh kommer att ta ut människor som aldrig har gjort något gott ur helvetet?

Svar: Den betyder att de har uttalat trosbekännelsen och dött utan att ha gjort några handlingar. De uttalade trosbekännelsen uppriktigt och troende. De har antingen dött direkt efteråt eller också dödats direkt efteråt utan att få chansen att handla.

Vad gäller personen som uttalar trosbekännelsen och är frisk och kan handla utan att göra det, så är han inte troende.