Folk reser till dig för kondoleanser

Fråga: Om det i samband med kondoleanser kommer gäster till mig från en annan stad, får jag då bjuda dem och slakta till dem för att de är mina gäster?

Svar: Först och främst finns det ingen grund för att resa för kondoleanser. I dag finns det inget behov av en sådan resa. I dag finns det mobiltelefoner och telefoner. Ring dem. Det är som om du är där med dem. Det finns inget behov av resor. Men om de reser till dig skall du tvivelsutan ta emot dem som gäster. Det är en gästgivning och inga kondoleanser.