Folk går vilse för att de inte förstår principerna

Jag har upplevt hur människorna förr inte hade samma förståelse som de har i dag. De accepterade inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth som de accepterar det i dag. De varken rättade sig efter Qur’ânen och Sunnah eller tillämpade deras domar som de gör i dag. Oftast hade människorna som vana att bara säga att den och den författaren säger så och så i den och den boken. Var och en följde sin rättsskola. Nu har människorna börjat acceptera och ta en sund riktning.

Dock skall man inte lämna de lärdas ord på ett extremt sätt. Vissa människor är extrema i frågan och ignorerar det de lärda säger till dem. De bryr sig inte alls om dem och lägger ingen vikt vid dem. Somliga har överdrivit ytterligare och sagt att den som refererar till Fiqh-böckerna tror på ett annat sändebud än Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi söker Allâhs skydd! Jag har hört detta. Det är ett väldigt stort fel. De lärda har lagt ned en tacksam möda. Den som är Mudjtahid och gör fel är ursäktad.

Vi har rätt till att referera till deras ord och lära oss deras principer som vi bygger vidare på. Hur bra är inte deras principer! Människorna som har farit vilse har endast gjort så för att de är fjärran från Sharî´ahs allmänna principer som det hänvisas till inom förgreningsfrågor.