Följeslagarnas oinskränkta förträfflighet

Fråga: Hur kombinerar vi hadîthen som säger att innan Domedagen skall det finnas människor som kommer att belönas femtio gånger mer för sina handlingar än följeslagarna med hadîthen:

”Förtala inte mina följeslagare. Om någon av er skulle skänka en mängd guld som motsvarar [berget] Uhud, hade han inte ens nått en Mudd1 eller ens hälften av det.”?

Svar: Det finns två förträffligheter:

1 – Oinskränkt förträfflighet. Den kan ingen tvista med följeslagarna om.

2 – Inskränkt förträfflighet. Här kan en person vara bättre än andra även om han överlag har lägre dygd än dem. Exempel på det är att han lever under en tid som kräver tålamod och känner sig som en främling och saknar någon som hjälper och stödjer honom. Hon kanske till och med görs till åtlöje och besväras. På grund av dessa besvär stiger hennes belöning.

Vad den oinskränkta förträffligheten beträffar, så tillkommer den bara följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Exempel på det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kan särskilja en följeslagare med ett drag medan andra följeslagare är bättre än han. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I morgon kommer jag att ge en fana till en man som älskar Allâh och Hans sändebud och som älskas av Allâh och Hans sändebud.”

Sedan kallade han på ´Alî bin Abî Tâlib varpå de sade att han hade ont i ögonen. Han skickade ett bud efter honom. Han fördes fram. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) spottade i hans ögon och bad för honom. Han blev frisk som om inget hade hänt. Därpå gav han honom fanan.

Det är allmänt känt att Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskar Abû Bakr mer än vad de älskar ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ). När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick frågan om vilken man han älskar mest sade han:

”Abû Bakr.”

Detta måste studenten förstå.

1Imâm Ibn-ul-Athîr (rahimahullâh) sade: ”En Mudd motsvarar en fjärdedels Sâ´.” (an-Nihâyah (2/642))

´Allâmah Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh) sade: ”En halv Sâ´ motsvarar 1½ kg.” (al-Muntaqâ (5/119)).