Följeslagarnas mottagning av profetens död

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî
Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 154-155

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog, blev muslimerna förvirrade. Vissa av dem blev så pass påverkade, att de blev mentalt störda. Vissa av dem satte sig ned och kunde inte stå upp. Andra klarade inte av att tala. Somliga förnekade hans död helt och hållet och sade att han var iväg på ett uppdrag liksom Mûsâ var det. En av dem som sade det var ´Umar. När Abû Bakr fick nyheten, skyndade han sig till ´Â’ishahs hem och fann Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) täckt. Han tog bort filten från hans ansikte och kysste honom flera gånger i ansiktet. Han grät och sade:

”O profet! O kära vän! O sanna vän! Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända. Jag svär vid Allâh att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har dött. Jag svär vid Allâh att Allâh inte kommer låta dig att få uppleva döden två gånger. Vad gäller döden som Allâh har bestämt att du skall dö, så har du upplevt den.”

Han gick in i moskén. Däri stod ´Umar och talade med människorna som hade samlats kring honom. Därpå började Abû Bakr tala. Han lovprisade Allâh och vittnade att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Människorna lämnade ´Umar och vände sig istället mot honom. Han sade:

”Den som dyrkade Muhammad skall veta att Muhammad är död. Och den som dyrkade Allâh skall veta att Allâh lever och dör inte.”

Därefter läste han upp:

”Muhammad är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder helt om vållar inte Allâh någon skada. Men Allâh skall belöna dem som visar tacksamhet.”

Då blev alla övertygade om att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött. Det var som om de aldrig hade hört den versen förrän Abû Bakr läste upp den. Människorna tog emot den från honom och det fanns inte en person som inte läste den.