Följeslagarnas mest älskade egendomar

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)
Fath-ul-Qadîr (1/543)

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

”Ni kommer inte att uppnå fromhet, förrän ni skänker det som ni älskar; Allâh har full kännedom om vad ni ger.”1

al-Bukhârî, Muslim och andra rapporterade från Anas som sade:

”I samband med att denna vers uppenbarades kom Abû Talhah till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Av alla mina egendomar älskar jag Hâ’-brunnen mest. Härmed skänker jag den i välgörenhet.”

Den återberättas med olika formuleringar.

´Abd bin Humayd och al-Bazzâr återberättade Ibn ´Umar som sade:

”Jag kom att tänka på den versen och försökte erinra mig vad jag älskar mest av allt som Allâh har gett mig. Jag kunde inte hitta något som jag älskade så mycket som min romerska slavinna Mardjânah varvid jag släppte henne för Allâhs sak. Om jag hade tagit tillbaka något som jag gett bort för Allâhs sak skulle jag gift bort henne till Nâfi´.”

´Abd bin Humayd och Ibn Djarîr rapporterade att ´Umar bin al-Khattâb skrev till Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anhumâ) att sälja sin slavinna som tillfångatogs i Djalûlâ’ till honom. När han väl hade fått henne sade han:

”Allâh säger sannerligen:

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

”Ni kommer inte att uppnå fromhet, förrän ni skänker det som ni älskar; Allâh har full kännedom om vad ni ger.”

Därefter släppte han henne.”

Sa´îd bin Mansûr, ´Abd bin Humayd, Ibn-ul-Mundhir och Ibn Abî Hâtim återberättade:

”När den versen uppenbarades hämtade Zayd bin al-Hârithah sin häst vid namn Subul, som han älskade mest av allt han ägde, och sade: ”Den skänks till välgörenhet.”

1 3:92