Följeslagarnas kunskap om Allâh var fulländad

Beträffande den som säger att följeslagarna varken forskade själva eller befallde lekmännen att forska, vilket argumenteras av dem som tillåter blint följande inom kunskapen om Allâh, är hans ord så usla de bara kan bli. Det är allmänt känt att följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) kunskap om Allâh och Hans egenskaper var en fulländad kunskap. Deras ord som vi har tillgång till är ett bevis på det. Det räcker att du läser de troendes ledares predikan som var fulla av kunskap om Allâh och Hans fullkomliga egenskaper och uppmaningar till reflektioner om skapelsen och själva människan. Det är denna kunskap som är kunskap om Allâh och inte det som vissa har skrivit om och kallat det för religionens fundament, Usûl-ud-Dîn.