Följeslagarnas intresse för profetens hårstrån

al-Bukhârî sade:

170 – Mâlik bin Ismâ´îl berättade för oss: Isrâ’îl berättade för oss, från ´Âsim, från Ibn Sîrîn som sade:

”Jag sade till ´Abîdah: ”Vi har hår från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som vi har fått från Anas, eller Anas familj.” Han sade: ”Hellre har jag ett hårstrå från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) än hela världen och allt som den rymmer.”

Det han säger om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår är specifikt för hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår. Det är bara hans hår, kläder, saliv och svett som får brukas för Tabarruk och ingen annans. Därav är det inte tillåtet att göra Tabarruk via rättfärdiga människors, dyrkares eller de lärdas hår, kläder eller kvarlevor. Det är bara tillåtet att göra Tabarruk via deras böner i den bemärkelsen att vi hoppas att de bönhörs om de ber för oss.

Följeslagarna var måna om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår därför att de brukade lägga hans hårstrån i vatten och bota sig med det. Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade en liten silverklocka vari hon bevarade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hårstrån. Hon brukade hälla vatten i den, skaka den och låta sjuklingen dricka ur den så att denne tillfrisknade med Allâhs tillstånd.