Följeslagarnas guldringar

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade en guldring och vred ringstenen mot handflatan. På den stod graverat ”Muhammad är Allâhs sändebud”. Följaktligen tog människorna efter honom. När han såg det kastade han den och sade: ”Jag skall aldrig mer ha på den igen.” Därefter brukade han en silverring. Följaktligen gjorde även människorna det.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Hadîthen antyder förbud för män att bruka guldringar. Det finns många relevanta hadîther som förbjuder det. Jag har nämnt några av dem i min ”Âdâb-uz-Zifâf”. Den som vill får hänvisa dit. Således utropades samstämmighet om dess förbud efter att följeslagarna hade varit oense om det. Förmodligen fick de inte reda på förbudet. Ett annat skäl kan vara att de trodde att handlingen är endast föraktfull. Ett tredje skäl kan vara att de trodde att förbudet är specifikt för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1.

1Se ”Fath-ul-Bârî” (10/266-268).