Följeslagarnas gratulationer inför ´Îd

Författaren sade:

”När det kommer till att gratulationer inför ´Îd är rekommenderade så sade Djubayr bin Nufayr: ”Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade säga till varandra när de träffades på ´Îd-dagen:

تقبل الله منا ومنك

”Må Allâh acceptera från oss och dig.”

Hâfidh sade:

”Dess berättarkedja är god.””

När Hâfidh nämns oinskränkt så syftas det på Ibn Hadjar al-´Asqalânî. Jag har däremot inte sett någonstans i hans böcker att han säger att rapporteringen är god. Jag har dock sett Hâfidh as-Suyûtî göra det i sin avhandling ”Wusûl-ul-Amânî fî Usûl-it-Tahânî”1 inom ”al-Hâwî lil-Fatâwî”. Han tillskrev den Zâhir bin Tâhir i ”Kitâb Tuhfati ´Îd-il-Fitr” och Abû Ahmad al-Faradhî.

Den rapporteras även av al-Muhâmilî i ”Kitâb Salât-il-´Îdayn”2 med en berättarkedja bestående av pålitliga män från boken ”at-Tahdhîb” bortsett från hans lärare al-Muhannâ bin Yahyâ som var pålitlig och nobel enligt ad-Dâraqutnî. Hans biografi nämns i ”Târikh Baghdâd”3. Berättarkedjan är alltså autentisk. Däremot avvek Hâdjib bin al-Walid i sin berättarkedja och nämnde ingen av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Han sade: Mubashshir bin Ismâ´îl al-Halabî berättade för oss, från Safwân bin ´Amr as-Saksakî som sade: På ´Îd-dagarna hörde jag hur det sades:

تقبل الله منا ومنكم

”Må Allâh acceptera från oss och er.”

till ´Abdullâh bin Busr, ´Abdur-Rahmân bin ´Â’idh, Djubayr bin Nufayr och Khâlid bin Ma´dân som sade samma sak till andra.”

Rapporterad av Abûl-Qâsim al-Asbahânî i ”at-Targhîb wat-Tarhîb”4.

Om berättarkedjan är autentisk fram till Hâdjib, så måste vissa återberättare fram till honom granskas. Förmodligen rapporterade Mubashshir bin Ismâ´îl på båda visen och framför allt sett till att ´Abdullâh bin Busr (al-Muzanî) var en liten följeslagare och son till en följeslagare. Det är osannolikt att han och de omnämnda efterföljarna sade något de inte hade lärt sig från följeslagarna. Alltså är de båda rapporteringarna autentiska. Följeslagarna sade så och de omnämnda efterföljarna tog efter dem och Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet bättre.

22/129/2.

313/266-268.

42/41 – manuskript.