Följeslagarnas förståelse väger tyngre än de fyra imamernas

at-Tahhân säger att exempel på avvikelse som dagens samfund råkar ut för är det reformatoriska kallet till Qur’ânen och Sunnah och likvidering av de fyra följda rättsskolorna.

Vi anser att de fyra imamerna tillhör islams lärda. Vi tar från dem det som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah. Vi tar först och främst hjälp av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och därefter av deras förståelse för att förstå Qur’ânen och Sunnah. Dock anser vi att följeslagarnas förståelse väger tyngre än imamernas. Ty följeslagarna bevittnade och var kunnigare om Sharî´ahs mål än vad andra var.

Om vi hade följt någon blint så hade vi följt Abû Bakr as-Siddîq eller ´Umar al-Fârûq blint. Vi anser alltså att dessa lärda är muslimernas lärda vilkas förståelse vi drar nytta av. Om de rapporterar hadîther via pålitliga återberättare accepterar vi dem och nyttas av dem. Dock har vår Herre förbjudit oss att följa dem blint.