Följeslagarnas förståelse är en referens

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”1

Denna vers bevisar de ädla följeslagarnas och deras rättmätiga anhängares status och att de utgör en referens för samfundet när det är oense om något. Den som har samma metodik, troslära, dyrkan och handlingar som följeslagarna följer sanningen. Den som avviker från dem tillhör de vilsna. De vilsna stödjer sig inte på följeslagarnas förståelse sett till deras troslära, dyrkan och karaktärer. De refererar inte till dem. De bryr sig inte om dem. Så är exempelvis Khawâridj, Râfidhah, Mu´tazilah, Murdji’ah och andra. De följer inte Salafs metodik. De följer inte ens Qur’ânen och Sunnah inom det som de har avvikit och lämnat Allâhs och Salafs väg.

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) visar Sitt nöje i Qur’ânen och i Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah med Salaf – följeslagarna och deras rättmätiga efterträdare – för att de skall vara en förebild för dem som kommer efter dem. Vi är skyldiga att rätta oss efter dem, gå i deras fotspår, stanna där de stannade och gå dithän de gick.

14:115