Följeslagarnas enighet om straffet i graven

263 Mu´tazilah tror inte på straffet i graven. Det har dock rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från många håll. Dessutom har det rapporterats från hans följeslagare. Någon annan åsikt rapporteras inte från dem varför det anses råda samstämmighet bland profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare i sakfrågan.

Abû Bakr bin Abî Shaybah rapporterade att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sök skydd hos Allâh mot straffet i graven.”1

Ahmad rapporterade att Umm Khâlid bint Khâlid bin Sa´îd bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Sök skydd mot straffet i graven.”2

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skulle ni inte ha fallit döda, hade jag bett Allâh låta er få höra straffet i graven som jag hör.”3”

264 Till det som bevisar att de otrogna kommer att straffas i graven, hör Allâhs (´azza wa djall) ord:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

”Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här: ”För in Faraos anhang till det strängaste av alla straff!”4

Han kommer att låta dem straffas på Domedagen efter att de dessförinnan har förts fram till Elden morgon och afton. Han sade att Han skulle straffa dem två gånger; en gång med svärdet i detta liv, en andra gång i deras gravar, och till sist det hårda straffet i livet efter detta.

1Muslim (588).

2Ahmad (6/354).

3Muslim (2868).

440:46