Följeslagarnas enighet om Allâhs höghet

Till hadîtherna som bekräftar Allâhs höghet hör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Husayn bin ´Imrân (radhiya Allâhu ´anh):

”Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Lämna de sex och dyrka istället Honom som är ovanför himlen, så kommer jag att lära dig två böner.” Han blev då muslim och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde honom att säga: ”Allâh, vägled mig till rätt vägledning och skydda mig från min själs ondska.”

Rapporterad av Ibn Khuzaymah.

Han sade till slavinnan:

”Var är Allâh?” Då svarade hon: ”Ovanför himlen.” Då sade han: ”Frigör henne, för sannerligen är hon en troende.”

Rapporterad av Muslim. Denna hadîth har rapporterats via många vägar som stärker varandra.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade:

”Har jag förkunnat?” De sade: ”Ja.” Då pekade han mot himlen med sitt finger, tog ned det och sade: ”Allâh! Vittna!”

Rapporterad av Muslim.

Han gjorde så inför 124.000 följeslagare som både såg honom och hörde honom. Det var mot slutet av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid under Avskedsvallfärden. Han upprepade sin handling tre gånger. Det var som en samstämmighet från deras sida om Allâhs (ta´âlâ) höghet och att Han är uppe. De trodde i enligt med hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) synbara handling och ord. Därför sade de samma sak efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och framförde texterna bokstavligt utan att föreställa sig dem.