Följeslagarnas enighet om Allâhs egenskaper

Publicerad: 2011-05-14
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: as-Sahwah al-Islâmiyyah, sid. 126

 

Om någon skulle fråga huruvida det är tillåtet att ha delade åsikter om Allâhs (´azza wa djall) egenskaper, säger vi att det inte är tillåtet då denna oenighet är bortom följeslagarnas metodik. Följeslagarna var inte oeniga om Allâhs egenskaper. De bekräftade att Allâhs egenskaper är sanna och verkliga utan någon jämförelse. Beviset för det är att det inte har rapporterats någon oenig förklaring från dem rörande de ädla verserna och de profetiska hadîtherna som handlar om Allâhs egenskaper. Om det inte har rapporterats någon oenighet från dem kring det ämnet, betyder det att talade utmed det. Ty Qur’ânen och Sunnah är på arabiska och de kunde arabiska.