Följeslagarnas arabiskas roll i dogmen

Hadîtherna om beskådningen är mångfaldiga varför det är omöjligt att förstå dem som metaforiska. De säger:

”Ni kommer att se er Herre med ögonen liksom ni ser fullmånen och solen en molnfri dag.”

Finns det ett klarare klargörande? Således ansåg vissa Salaf att den som dementerar beskådningen på Domedagen är otrogen. Ty det är omöjligt att förstå dem på något annat sätt. Beskådningen kan inte tolkas såsom exempelvis resningen tolkas som erövring. Beskådningen är klar och konkret. Den skall ske med ögonen, liksom ni ser solen en molnfri dag och fullmånen.

När det kommer till att tolka beskådning som övertygelse, så är det ytterst falskt. De som skall se Allâh var ju övertygade i det här livet. Betyder det att de har sett Allâh i det här livet såsom de var övertygade? Säger man att Farao såg Allâh bara för att han sade:

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

”Jag tror att ingen sann gud finns utom Den som Israels barn tror på, och jag är en av muslimerna!”1?

I dödsögonblicket övertygades han om att sanningen var hos israeliterna. Han förnedrade sig fruktansvärt mycket när han sade:

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

”Jag tror att ingen sann gud finns utom Den som Israels barn tror på.”

Han sade inte att han trodde på Allâh, han sade inte att han trodde på Mûsâs Herre. Han ville säga att han numera följde dem som han brukade förtrycka och förnedra. Det är alltså falskt att tolka beskådningen som övertygelse. Beskådningen sker verkligen med ögonen. Någon ljuvligare beskådning finns inte. För paradisets invånare motsvarar den all lycksalighet i paradiset. Det är ett faktum. Paradisets invånare älskar Allâh (´azza wa djall) mer än allting annat. Människan njuter mer av att titta på den hon älskar än mat, dryck, kvinnor och annat – och inget motsvarar kärleken till Allâh. Sammanfattningsvis är beskådningen av Allâh (´azza wa djall) bekräftad i Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas samstämmighet.

Måhända undrar någon hur vi kan utropa följeslagarnas samstämmighet. Svaret är att följeslagarna var araber. De kunde arabiska. De visste vad språket betydde. Om det inte finns bevis för att de lämnade den bokstavliga tolkningen av Qur’ânen eller Sunnah, innebär det att allihopa förstod dem bokstavligt. Till följd därav bevisade Ahl-us-Sunnah Allâhs höghet med Salafs samstämmighet då det inte finns en enda bokstav från Salaf som säger att Allâh inte är ovanför himlen. Om de inte avfärdade den bokstavliga förståelsen av Qur’ânen och Sunnah, betyder det att de förstod och anammade dem bokstavligt. Alltså är det inte konstigt att beskådningen av Allâh (´azza wa djall) är bekräftad av Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten.

110:90