Följeslagarna visste att Abû Bakr var den bäste av dem

Publicerad: 2011-03-09
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (1/485-486)

 

När den kunnige tänker på dessa frågor och funderar över de bekräftade texterna och följeslagarnas liv, inser han oundkomligt att det var allmänt känt bland muslimerna att Abû Bakr var bättre än alla andra och att han hade mest rätt till det profetiska kalifatet. Man inser att frågan var klar och tydlig för dem. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâh och de troende vägrar någon annan än Abû Bakr.”

Det är allmänt känt att de endast hade fått sin kunskap om hans förträfflighet och företräde från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som de hade hört och upplevt. På det sättet visste de att Abû Bakr hade mest rätt till att efterträda profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att han var bäst enligt honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att ingen kunde jämföras med honom så att det behövdes diskuteras.

Aldrig har en följeslagare sagt att ´Umar, ´Uthmân, ´Alî eller någon annan är bättre än Abû Bakr eller har mer rätt till kalifatet. Hur skulle de säga något sådant när de alltid såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ge företräde till Abû Bakr framför alla andra och att han högaktade honom framför alla andra. Detta visste alla. Även profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fiender bland avgudadyrkarna, judarna, de kristna och hycklarna visste att han hade unika drag. Under Uhud-dagen sade Sufyân bin Harb:

”Är Muhammad bland er? Är Muhammad bland er? Är Muhammad bland er? Är Ibn Abî Qahâfah1 bland er? Är Ibn Abî Qahâfah bland er? Är Ibn Abî Qahâfah bland er? Är Ibn-ul-Khattâb bland er? Är Ibn-ul-Khattâb bland er? Är Ibn-ul-Khattâb bland er?”

Varje gång sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till dem:

”Skall ni inte svara honom?”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1 Dvs. Abû Bakr.