Följeslagarna om Allâhs höghet

Ibn Mas´ûds ord:

´Abdullâh bin Muhammad bin Dja´far underrättade oss: ´Abdul-Ghâfir bin Salâmah berättade för oss: Abû Thawbân bin Mizdâd bin Djamîl berättade för oss: ´Abdul-Malik bin Ibrâhîm al-Djuddî underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû Ishâq al-Hamadhânî, från Abû ´Ubaydah, från ´Abdullâh som sade:

”Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda dig.”

´Umars ord:

Dja´far bin ´Abdillâh underrättade oss: Muhammad bin Hârûn underrättade oss: Abûr-Rabî´ berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från ´Umar (bin Abî Salamah), från sin fader, från ´Umar som sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand ´Umars själ ligger! Om någon av er höjer sitt finger mot himlen och sedan sänker det mot en hedning varpå han dödar honom, dödar jag honom.”

Kûhî bin al-Hasan underrättade oss: al-Hasan underrättade oss: Muhammad bin Hârûn al-Hadhramî underrättade oss: al-Mundhir bin al-Walîd berättade för oss: Min fader berättade för mig: al-Hasan (bin Abî Dja´far) berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr, från ´Abdullâh som sade:

”Avståndet mellan den mest avlägsna himlen och fotpallen är 500 år. Avståndet mellan fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och inga mänskliga handlingar är dolda för Honom.”

al-Hasan bin ´Uthmân underrättade oss: ´Alî bin Muhammad bin az-Zubayr underrättade oss: Ibrâhîm bin Abîl-´Anbas berättade för oss: Ya´lâ bin ´Ubayd berättade för oss, från Sufyân, från Abû Hâshim, från Mudjâhid som sade:

”Det sades till Ibn ´Abbâs att folk förnekar ödet. Han sade: ”De beljuger Skriften. Om jag hade fått tag på en av dem skulle jag slitit loss hans lugg. Allâh (´azza wa djall) var ovanför tronen innan Han skapade något. Han skapade skapelsen och skrev ned vad som skulle ske fram till Domedagen. Människorna gör det som har bestämts.”

Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd underrättade oss: Ibn Shayrûyah berättade för oss: Ishâq bin Râhûyah berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Hakam bin Abân underrättade oss, från sin fader, från ´Ikrimah som sade att Ibn ´Abbâs sade om Hans (ta´âlâ) ord:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

”Han sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”1

”Han sade inte att han kommer ovanifrån, ty han visste att Allâh är ovanför dem.”

Ahmad underrättade oss: ´Abdullâh underrättade oss: Ibn Shayrûyah berättade för oss: Ishâq berättade för oss: Bishr bin ´Umar underrättade oss: Jag hörde flera Qur’ân-tolkare säga om:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Det vill säga bestigit.”

´Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Abdus-Samad bin ´Alî berättade för oss: Muhammad bin ´Umar bin Kubayshah berättade för mig i Kûfah: Abû Kinânah Muhammad bin Ashras al-Ansârî berättade för oss: Abû ´Umayr al-Hanafî berättade för oss, från Qurrah bin Khâlid, från al-Hasan, från sin moder, från Umm Salamah som sade om:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro att förneka den.”2

17:16-17

2Ibn Taymiyyah sade:

”Detta svar har rapporterats från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), både från henne och från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är dock ingenting som man kan stödja sig på.” (Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 34)