Följeslagarna gjorde inte ´Umrah flera gånger under en resa

Publicerad: 2012-08-10
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (40 A)

 

Det är Sunnah att göra ´Umrah i Ramadhân. Människor gör dock flera fel i samband med det. Ett av dem är att vissa av dem gör ´Umrah för sig själva. Efter ett par dagar gör de en andra ´Umrah för sin moder. Efter ett par dagar gör de en tredje ´Umrah för sin fader. Efter att par dagar gör de en fjärde ´Umrah för sin farmor och så vidare. Vissa gör det kanske till och med flera gånger under en och samma dag. Du ser hur de gör ´Umrah med rakade huvuden.

Jag såg en person göra Say´ mellan Safâ och Marwah. Han hade rakat ena halvan av huvudet till skillnad från den andra. Jag frågade honom om det. Han sade att den rakade delen var för gårdagens ´Umrah och att den sparade delen är för dagens ´Umrah. Baserat på hans analogi skulle han delat in håret i fjärdedelar om han avsåg att göra ´Umrah fyra gånger. Allt detta är fel som beror på människornas välvilja och okunnighet om Sharî´ah.

Det är allmänt känt att dyrkan kräver två fundamentala villkor; den skall uppriktigt ägnas Allâh utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Är dessa mer välvilliga än följeslagarna? Jag svär vid Allâh att de inte är det. De är inte heller kunnigare än följeslagarna om Allâhs religion. Låt dem hämta en enda hadîth om att följeslagarna gjorde ´Umrah mer än en gång under Ramadhân och annars. Det finns inget autentiskt eller svagt som säger att de gjorde det. ´Atâ’ (rahimahullâh), som var Makkahs Faqîh, sade:

”Jag vet inte om dessa som går ut till Tan´îm för att göra en andra ´Umrah syndar eller belönas.”

Detta sade han för att handlingen inte stämmer överens med Sharî´ah.