Följeslagarna enade om att bojkotta Ahl-ul-Bid´a

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/302-303)

al-Khallâl rapporterade att Ibn Mas´ûd såg en man skratta på en begravning varefter han sade:

”Skrattar du på en begravning? Jag kommer aldrig att prata med dig.”

Han återberättade också al-Hasan som sade:

”Anas bin Mâlik var gift med en kvinna som hade ett dåligt uppförande. Han bojkottade henne längre än ett helt år. Hon brukade ta tag i hans kläder och säga: ”Mâliks son! Jag ber dig i Allâhs namn! Mâliks son! Jag ber dig i Allâhs namn!” Trots det valde han att inte prata med henne.”

Han återberättade Anas som det sades till:

”Det finns ett folk som beljuger Medlingen medan ett annat beljuger straffet i graven. Han sade: ”Sitt inte med dem.”

Han återberättade Hudhayfah som sade till en man som hade virat in sin arm med garn för att skydda sig mot feber:

”Om du dör i detta tillstånd kommer jag inte att be begravningsbön för dig.”

Han återberättade al-Hasan som sade:

”Det sades till Samurah: ”Din son höll på att äta ihjäl sig.” Samurah sade: ”I så fall hade jag inte bett begravningsbön för honom.”

Han återberättade ´Umar som skrev till Basrah:

”Sitt inte med Sabîgh.”

Han återberättade Mudjâhid som sade:

”Jag sade till Ibn ´Abbâs: ”Vad sägs om att jag hämtar en Qadarî till dig?” Han svarade: ”Gör du det kommer jag att smärta ditt huvud… Tala inte med dem, sitt inte med dem.”

Sa´îd bin Djubayr sade till Ayyûb:

”Sitt inte med Talq bin Habîb. Han är Murdji’î.”

Ibrâhîm sade till en man som talade enligt Irdjâ’:

”När du väl har rest dig upp och lämnat oss, ska du se till att inte återvända till oss.”

Muhammad bin Ka´b al-Quradhî sade:

”Sitt inte med Qadariyyah, debattera inte med dem.”

Hammâd bin Salamah sade när han satte sig ned:

”Den som är Qadarî får resa sig upp.”

Liknande återberättas från Tâwûs, Ayyûb, Sulaymân at-Taymî, Yûnus bin ´Ubayd och andra. al-Qâdhî sade:

”Följeslagarna och efterföljarna är enade om detta.”