Följer efter imamen i femte Rak´ah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (36)

Fråga: Imamen ber ´Asr och går upp i femte Rak´ah. Ska den ledde följa efter?

Svar: Nej. Om han vet att imamen har adderat, får han inte följa honom. Gör han det bryts hans bön. Han får sitta kvar och antingen avsluta bönen på egen hand eller också invänta imamen för att sedermera avsluta bönen med honom.