Följer änglarna med människan in på toaletten?

Fråga: Följer änglarna med människan in på toaletten?

Svar: Änglarna som skriver ned hennes goda och dåliga handlingar verkar till synes alltid vara med henne. Vad gäller de andra änglarna vet Allâh bättre. Det finns vissa hadîther som tyder på att de lämnar en under tiden människan utför naturligt behov. Jag vet dock inte hur deras berättarkedjor är. Denna fråga får tas upp igen i nästa sittning så att det som är relaterat till den bearbetas.