Följderna av att påstå att Qur’ânen är skapad

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 54

Fråga: Vilka är följderna av att påstå att Qur’ânen är skapad?

Svar: Den som säger att Qur’ânen är skapad och saknar ursäkt i form av okunnighet eller tvivel, är otrogen. Salaf var enade om att den som säger att Qur’ânen är skapad är otrogen. Vad är beviset för det? Beviset är att den som säger så beljuger Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ

Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord.”1

Allâh kallade den Qur’ân som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste upp för avgudadyrkarna och som de hörde från honom för ”Allâhs ord”. Den som säger att Qur’ânen inte alls är Allâhs tal och att den är en av Allâhs skapelser, är otrogen, ty han beljuger Allâh. Den som beljuger Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är otrogen enligt samstämmighet. Men som jag har sagt innan; alla som uttalar sig otroget är inte otrogna, alla som gör otro är inte otrogna. Först ska man titta om personen har någon ursäkt eller något tvivel, framför allt idag då det finns många tvivel därute och människorna präglas av okunnighet. Men överlag är den som säger att Qur’ânen skapad otrogen.

19:6