Följderna av astronomiska almenackor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (5/51-52)

2031 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ät och drick. Låt inte det vertikalt stigande skenet förhindra er. Ät och drick tills det röda uppenbaras för er.”

Rapporterad av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Khuzaymah och ad-Dâraqutnî via ´Abdullâh bin an-Nu´mân as-Suhaymî.

Det finns ingen motsättning mellan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrivning av den sanna gryningen som röd, och Allâhs (ta´âlâ) beskrivning av den som vit. Syftet är – och Allâh vet bättre – vithet blandad med rödhet, eller att skenet är vitt ibland och rött ibland, beroende på årstider och platser.

Från min bostad på berget Hamalân, sydost om Amman, har jag kunnat försäkra mig om äktheten i det vissa vaksamma muslimer påstår om att bönekallet relaterat till den sanna gryningen lyder 20-30 minuter för tidigt i vissa arabiska länder. Det vill säga till och med innan den osanna gryningen. Jag har ofta hört hur böneutropet lyder innan den sanna gryningen, och då har bönekallet gått en halvtimme innan. Med andra ord har de bett Sunnah innan Fadjr för tidigt. Måhända ber de även obligatorisk Fadjr för tidigt. Detsamma gör de i Ramadhân, vilket jag hörde i Damaskus radio 1406 medan jag själv frukosterade inför fastan. Det gör livet svårare för människorna då de tvingas inleda fastan i förtid samtidigt som de också riskerar att få sina böner ogiltiga. Allt det beror på att de utgår från astronomiska almenackor och vänder ryggen åt föreskrivna tidräkningar i form av:

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

Och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på.”1

och:

Ät och drick. Låt inte det vertikalt stigande skenet förhindra er. Ät och drick tills det röda uppenbaras för er.”

Detta är en påminnelse – påminnelsen är till nytta för dem som tror.

12:187