Följa imamen i femte Rak´ah

Fråga: Imamen trodde att han gick upp till fjärde Rak´ah då det i själva verket var femte Rak´ah. Vad skall den ledde göra som vet att imamen går upp till femte Rak´ah?

Svar: Han skall följa honom.

Fråga: Även om han vet att han har gått upp till femte Rak´ah?

Svar: Ja. Det är samma sak som att imamen glömmer bort första Tashahhud och reser sig upp till tredje Rak´ah; den ledde skall följa efter ehuru imamen har fel. Bara för att den ledde vet att imamen har fel så betyder det inte att det inte är obligatoriskt att följa honom.

Fråga: Även om det handlar om att gå upp till femte Rak´ah?

Svar: Ja. Det finns inget bevis för att skilja mellan faktorerna som annullerar bönen om de uteblir avsiktligt och faktorerna som annullerar bönen om de uteblir oavsiktligt. Faktum är att hadîthen om att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad fem Raka´ât är ett slående bevis i frågan. Följeslagarna var övertygade om att han bad fem. Trots det följde de efter. De gick inte efter sin kunskap om att de hade bett fyra och att sändebudet hade gått upp till femte Rak´ah.