Följ imamen som läser Qunût varje Fadjr

Fråga: I samband med Fadjr brukar imamen ta upp händerna och läsa Qunût. Skall vi också ta upp händerna och säga ”Âmîn” eller varken det ena eller det andra?

Svar:

Imamen har endast utsetts för att följas. Skilj er inte från honom.”

Följ honom.