Föder hyckleri i hjärtat

Allâh (´azza wa djall) säger:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

”Men det finns människor som betalar historier för att, utan egen kunskap, locka från Allâhs väg, och göra narr av den. De skall få utstå ett förödmjukande straff.”1

´Abdullâh bin Mas´ûd, Ibn ´Abbâs, al-Hasan, ´Ikrimah och Sa´îd bin Djubayr sade att historier åsyftar sång och att versen uppenbarades kring det. Hans ord:

يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

”… betalar historier…”

betyder att de ersätter Qur’ânen med sång och instrument. Abûs-Sabâ’ al-Bakrî sade:

”Jag frågade Ibn Mas´ûd om denna vers och han svarade: ”Jag svär vid Allâh att den handlar om sång.” Han sade det tre gånger.”

Ibrâhîm an-Nakha´î sade:

”Sång föder hyckleri i hjärtat. Våra följeslagare brukade riva sönder tamburiner.”

Det har sagts att sång medför otukt. Ibn Djuraydj sade:

”Det är trummor.”

131:6