Födelseblödningarna återkommer under fastan

Fråga: Skall kvinnan låta bli att fasta om hennes puerperium återvänder under Ramadhân? Måste hon ta igen dagarna som hon har fastat och inte fastat?

Svar: Det råder inga tvivel om att kvinnan i barnsäng inte skall fasta så länge hon får blod de första 40 dagarna efter förlossningen. Om blodet upphör inom 40 dagar, badar hon och fastar. Om blodet återkommer inom de 40 dagarna, låter hon bli att fasta så länge blodet finns under denna tid. De dagar som hon fastade när blodet hade upphört under denna period är korrekta. Ty hon fastade dem i ett rent tillstånd. Detta är den korrekta åsikten i frågan och Allâh vet bättre.