Flykten från städerna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (9/512)

al-Bukhârî sade:

14 – Kapitel om beduinliv i tid av prövningar

7088 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från ´Abdur-Rahmân bin ´Abdillâh bin Abî Sa´sa´h, från sin fader, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Inom kort kommer muslimens bästa egendom att vara får som han vallar i bergstoppar och till vattenställen; han flyr med sin religion från prövningar.”

Inom kort betyder att det är nära. Om människan fruktar för sig själv i städerna, flyttar hon ut från dem. Men om hon inte fruktar för sig själv stannar hon kvar för att kalla folk till godhet och få bort dem från ondska och prövningar.