Floder och hav i paradiset

Imâm Muhammad ´Abdur-Rahmân al-Mubârakfûrî (d. 1353)

Tuhfat-ul-Ahwadhî (7/246)

at-Tirmidhî sade:

2571 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: al-Djuraydjî underrättade oss, från Hakîm bin Mu´âwiyah, från sin fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”I paradiset finns ett hav av vatten, ett hav av honung, ett hav av mjölk och ett hav av sprit. Därefter bildas ytterligare floder.”1

Hadithen är god och autentisk.

at-Tîbî sade:

“Hav åsyftar vatten som Tigris och Eufrat, medan floder åsyftar vatten som Ma´qil.”

al-Qârî sade:

“Det är möjligt att haven åsyftar floder. Floder rinner till skillnad från jordiska hav som brukar vara stillastående.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Därefter bildas ytterligare floder.”

Det vill säga efter att paradisets invånare har stigit in i paradiset.

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2571).