Flod smakar oliver

Imâm Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (d. 386)

Fatâwâ Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 99

Fråga: Det finns en flod vari oliver sköljs varefter flodvattnet ändras sett till färg, smak och lukt. Det till trots finns det människor som tvår sig och badar i floden och ber därefter. Vad är domen för det?

Svar: Det är varken tillåtet att två sig eller bada i floden. Den som har gjort det får ta om sina böner. Det är Mâliks och hans följeslagares åsikt, oavsett om vattnets alla tre drag ändras eller bara ett.