Flickan som inte nått puberteten skall klä sig islamiskt

Fråga: Vad är domen för flickorna som inte nått puberteten? Får de gå utomhus avtäckta? Får de be utan slöja?

Svar: Det åligger deras förmyndare att uppfostra dem islamiskt. De skall befalla dem att inte gå ut utan att täcka sin ´Awrah utav fruktan för prövningar och för att vänja dem vid förträffliga karaktärer så att de inte orsakar prövningar.

Likaså skall de befalla dem att be i slöja. Om de skulle be utan slöja är deras bön dock korrekt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh accepterar inte den könsmogna kvinnans bön utan slöja.”