Flickan som inte fastar Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (5/119)

 

Fråga: En flicka blev könsmogen innan Ramadhân. Hon fastade dock inte den, för att hon inte visste att hon var ålagd att fasta. Vad skall hon göra nu? Och är domen likadan för den som avsiktligt låter bli att fasta utan någon ursäkt?

Svar: Hon måste vända sig i ånger till Allâh (subhânah wa ta´âlâ), ta igen antalet dagar som hon lät bli att fasta och dagligen skänka mat till fattiga. Om ännu en Ramadhân kommer och hon inte fastar den, måste hon göra följande tre saker:

Den första: Vända sig i ånger till Allâh (subhânah wa ta´âlâ), ångra sig för denna handling, avse att inte göra om den samt hålla sig borta från
den.

Den andra: Ta igen antalet dagar hon lät bli att fasta.

Den tredje: Om ännu en Ramadhân kommer och antalet dagar ökar och hon inte tar igen de missade dagarna, måste hon dagligen skänka mat till fattiga på grund av hennes försening samt ta igen dagarna. Hon skall dagligen ge mat för en halv Sâ´, vilket motsvarar 1½ kilo mat till den fattige.